Wie ben ik

Hans van Ooijen

Vanaf 2018 heb ik de vrijgevestigde praktijk Van Ooijen Coaching en Mediation.

Ik heb ruim dertig jaar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven met een financiële en management achtergrond en heb daarin de dynamiek in verschillende teams, structuren en bedrijven meegemaakt.  Ik heb mij onder andere gespecialiseerd in coaching van mensen die veel stress in hun dagelijkse leven, relaties en werk ervaren en daardoor vast dreigen te lopen.

Ervaringsdeskundig op het gebied van burn-out ben ik mij na mijn herstelperiode verder gaan verdiepen in de oorzaken van en aanleidingen tot de burn-out:  welke factoren hebben hieraan bijgedragen? Lagen de oorzaken van buitenaf, of juist van binnenuit? Was het een combinatie? Hoe komt het dat ik de signalen niet (eerder) heb (h)erkend? Wat was van belang in mijn herstelproces? Wat heeft het mij geleerd? Wat heeft het voor mijn naaste omgeving betekend? En vooral wat kan tijdige (h)erkenning van signalen en het anders leren omgaan met situaties, gedrag en patronen bijdragen in het voorkomen van een burn-out?

Een praktische aanpak en werken aan de hand van inzichten, motivatie en vanuit eigen kracht staan voor mij centraal.

Ik heb mij vanuit mijn hart verder gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met (vermoeden van) autisme, die problemen ervaren in relaties, werk of studie. Als gecertificeerd autismecoach zet ik mij graag in om mensen te begeleiden zodat zij meer rust en minder stress en belasting ervaren, hun kwaliteiten beter kunnen inzetten en beter relaties kunnen aangaan en onderhouden.