Werkwijze

Hoe komen we in contact?

Je kunt je via deze website aanmelden. Ik heb naam en email adres of telefoonnummer nodig om je te kunnen bereiken.

Je kunt tevens jouw vraag op het formulier invullen.

Hoe verloopt coaching?

Doorgaans bespreken wij  in het eerste gesprek jouw klachten en vragen en bekijken wij welke invloed die hebben op het dagelijks functioneren.

Je kunt vervolgens aangeven wat je zou willen veranderen en/of anders zou willen aanpakken.

Samen formuleren wij het doel van het coachtraject, de coachvraag, en maak ik een inschatting van het aantal benodigde sessies of het pakket. Hiermee doe ik een concreet voorstel en kan met jouw instemming het coachtraject starten.

Gesprekken kunnen live plaatsvinden in Delft, maar desgewenst ook online via beeldbellen.

De kosten voor de coaching trajecten kunnen variëren, afhankelijk van het gekozen traject of pakket. Ik informeer je graag verder aan de hand van de coachvraag.

Voor losse coachgesprekken hanteer ik een tarief per uur.

Een afspraak afzeggen moet uiterlijk 24 uur van tevoren geschieden om doorberekenen van de kosten te voorkomen.

Hoe verloopt mediation?

In de regel word ik door één van de partijen ingeschakeld. Dit kan ook een derde partij zijn. De eerste stap is een uitnodiging tot een vrijblijvend (intake)gesprek, waarbij beide partijen alle gewenste informatie ontvangen. De gesprekken vinden plaats op een neutraal terrein, zoals een externe ruimte of bij mij op kantoor.

In verband met mijn neutraliteit wil ik vooraf zo weinig mogelijk inhoudelijke informatie ontvangen. Wanneer beide partijen besluiten om tot mediation over te gaan, dan zullen we het mediationproces gaan starten.

Ik werk altijd met een Mediationovereenkomst

Aan het begin van het mediationproces sluiten de partijen en de mediator een overeenkomst . In deze overeenkomst worden de taken en verplichtingen van alle betrokkenen vastgelegd. De belangrijkste punten in deze overeenkomst zijn:

Inspanningsverplichting

De partijen komen overeen zich in te spannen om tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen.

Vrijwilligheid

Mediation is op basis van vrijwilligheid. Elk van de partijen kan op ieder gewenst moment de mediation beëindigen.

Geheimhouding en vertrouwelijkheid

De partijen en de mediator verplichten zich tot geheimhouding. Dit zorgt ervoor dat partijen vrij met elkaar kunnen praten.

De kosten voor mediation trajecten kunnen variëren, afhankelijk van de lengte van het  traject.  Een gemiddeld mediationtraject kent drie tot vier bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur.

Voor de mediation gesprekken hanteer ik een vast tarief per uur.

Een afspraak afzeggen moet uiterlijk 24 uur van tevoren geschieden om doorberekenen van de kosten te voorkomen

Omgang met privacy

Zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met (privacy)gevoelige informatie is een essentieel onderdeel van mijn werk.