Mediation

Aanbod mediation

U kunt mij inschakelen bij de volgende situaties:

  • Familieconflicten
  • Nalatenschappen
  • Burenruzies
  • Arbeidsconflicten
  • Team-mediation
  • Bestuurlijke geschillen ( stichtingen en verenigingen)

 

Wat is mediation?

Kort gezegd proberen partijen bij een geschil gezamenlijk tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator.
Geschillen kunnen ontstaan in diverse relaties, denk hierbij aan echtscheiding en familiezaken, arbeidsgeschil, burenruzie en dergelijke.

Mediation heeft kans van slagen zolang beide partijen bereid blijven om over een oplossing te onderhandelen.

Wanneer is mediation mogelijk?

Bij mediation werken beide partijen gezamenlijk naar een voor ieder aanvaardbare oplossing. Hierbij is minder van belang wie er juridisch ‘gelijk’ heeft, zoals in de rechtspraak. Voorop staat een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden, hetgeen leidt tot duurzame afspraken en een redelijke verstandhouding.

Wat is het voordeel van mediation?

Wanneer beide partijen gezamenlijk tot een oplossing komen sluit deze ook beter aan op de wensen van beide partijen. Vaak kan een zaak ook sneller, en dus goedkoper, worden opgelost dan wanneer dit via de rechter gaat.

Wellicht het grootste voordeel ligt in het feit dat partijen na een geslaagde mediation met zelfgekozen duurzame afspraken in een redelijke verstandhouding verder kunnen.